Uzman Hukuk Kadromuz İle Sorularınızı Cevaplıyoruz!


RE***** ****** :

Taşıma Hukuku uyarınca taşıma senedi düzenlerken neleri yazmamız gerekir?


Cevap:

Bu husus TTK madde 857’de düzenlenmiştir. Taşıma senedi şu kayıtları içerir;Düzenlenme yeri ve tarih,Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,Eşyanın teslim alınacağı yer ve gün ile teslim edileceği yer,Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile adresi,Gerektiğinde bildirim adresi,Eşyanın türünün olağan işareti ile ambalajının çeşiti ve tehlikeli mallarda bunlara ilişkin mevzuatta öngörülen, diğer durumlarda ise genellikle tanınan işaretleri,Taşınacak paketlerin sayısı, işaretleri ve numaraları,Eşyanın net olmayan ağırlığı veya başka şekilde beyan edilen miktarı,Taşımanın yapılacağı süre,Kararlaştırılan taşıma ücreti ve teslime kadar ortaya çıkacak giderler ile taşıma ücretinin gönderenden başka biri tarafından ödenecek olması hâlinde buna ilişkin kayıt,Teslimde ödemeli taşımalarda teslimde ödeme kaydı ve ödenecek tutar,Eşyanın gümrük ve diğer resmî işlemlerine ilişkin talimatlar,Varsa taşımanın üstü açık ya da örtülmemiş bir araçta veya güvertede yapılabileceğine ilişkin sözleşme,Taşıma senedine tarafların uygun gördüğü diğer kayıtlar da konulabilir.

D***** ****** :

Tehlikeli eşya taşımada tarafların yükümlülükleri nelerdir?


Cevap:

TTK Madde 861 gereğince tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya zamanında açık, anlaşılabilir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Taşıyıcı, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebilir.

SORUMLULUK REDDİ BEYANI:
Web sayfamızda yayınladığımız makaleler, soru cevapları GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK’un uzun yıllara dayalı tecrübesinin sonucu oluşmuş hukuksal bilgi ve fikirlerinin ürünüdür. Önerdiğimiz hukuksal hareket biçimi her olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecek olup; gösterilen yolu izlerken mutlaka profesyonel bir hukukçu (AVUKAT) desteği almanızı öneririz. Aksi halde; meydana gelmesi muhtemel olumsuz neticelerden GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK olarak sorumluluk kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal