Uzman Hukuk Kadromuz İle Sorularınızı Cevaplıyoruz!


PU***** ****** :

Ben telefon aldım ve 2 yıl garantili 1 ay içinde garantiye gönderdim garanti tamirini yapmış ben değişim istemiştim çünkü yeni aldığım bir cihaz ve hemen arıza verdi. Ne yapabilirim?


Cevap:

Merhaba, değişim hakkınızı kullandıktan sonra karşı taraf tamir yapamaz misli ile değiştirmeleri gerekir. Değişim hakkınızı kullandığınızı ispat edebilirseniz tüketici hakem heyetine başvurarak olumlu bir karar alabilirsiniz.

VE***** ****** :

Merhaba, Bir malın sahip olması gereken renk, şekil, kalite vb. özelliklerde eksiklik bulunması durumunda ne yapabilirim ?


Cevap:

Taraflar aralarında yaptıkları sözleşmede malın belli başlı bazı özellikleri taşıyacağı konusunda anlaşma yapabilirler. Malın tarafların sözleşmede kararlaştırdıkları unsurları taşımaması durumunda mal, ayıplı mal olarak kabul edilir. Normal şartlarda, sözleşmede tespit edilen hususlar konusunda ayrıca bir anlaşma yapılmamış olsaydı malın ayıplı olmayacağı kabul edilmiş olsa bile, taraflar sözleşmede açıkça malın bazı özellikleri bünyesinde barındıracağını kabul etmiş olduklarından, sözleşmede kararlaştırılan taahhüde aykırı olan mal ayıplı mal sayılır. Satılan malın ayıplı olması durumunda tüketiciye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 11 hükmünde dört ayrı seçimlik hak tanınmıştır. Tüketicinin satın aldığı malın ayıplı olması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 11 hükmünden kaynaklanan seçimlik hakları; Malı iadeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, Malın ayıpsız yenisi ile değişimini talep etme, Ayıp oranında satış bedelinden indirim talep etme, Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Tüketicinin satın aldığı malın ayıplı çıkması halinde sözleşmeden dönme ve bedelde indirim hakkının kullanılması yenilik doğuran haklardandır. Kural olarak bu haklar kullanılmakla sonuç doğurur, bu nedenle istisnai haller dışında tüketici bu hakları kullandıktan sonra vazgeçemez. Tüketici onarım veya yenisi ile değişim hakkını kullandığı takdirde, mal tekrar arızalanırsa diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Zira bu haklar yenilik doğurucu haklardan değildir. Tüketici seçimlik hakları ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazminat isteyebilir. Tüketicinin satın aldığı malın ayıplı çıkması nedeni ile ayrıca ayıplı malın sebep olduğu zararları seçimlik haklarındaki bu taleplerden biriyle birlikte satıcı veya üreticiden talep etme hakkına sahiptir.

SORUMLULUK REDDİ BEYANI:
Web sayfamızda yayınladığımız makaleler, soru cevapları GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK’un uzun yıllara dayalı tecrübesinin sonucu oluşmuş hukuksal bilgi ve fikirlerinin ürünüdür. Önerdiğimiz hukuksal hareket biçimi her olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecek olup; gösterilen yolu izlerken mutlaka profesyonel bir hukukçu (AVUKAT) desteği almanızı öneririz. Aksi halde; meydana gelmesi muhtemel olumsuz neticelerden GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK olarak sorumluluk kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal