Uzman Hukuk Kadromuz İle Sorularınızı Cevaplıyoruz!


LE***** ****** :

Ölen amcamın mirası nasıl pay edilir hayatta altsoy bir kızı ve dedem(amcamın babası) var. saklı pay olarak taksim edilmesi nasıl olur babamda mirastan pay alır mı tereke davası açılması gerekir mi ?


Cevap:

Mirasın tümü tek yasal mirasçı olması sebebiyle amcanızın kızına kalacaktır. Murisin anne-babası, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden akrabaları yasal mirasçı olmadığından doğal olarak saklı payları da olmayacaktır. O halde tarafınızca terekeye ilişkin bir dava yoluna gitmek mantıklı değildir.

m***** ****** :

Öncelikle Merhaba. Benim sormak istediğim annem 2012 yılında 79 yaşında biri ile evlilik yaptı. Bu evlilikte çocuk yok. Şu an annem 65 üvey babamda 87 yaşında. Üvey babamın annemden önce edindiği ve babasından kalan taşınmaz gayrimenkulle sahip, üvey babamın çocuğu yok. Annesi, babası ve kardeşleri de rahmetli olmuşlar, sadece kardeşlerinin çocukları ( yeğenleri ) yaşamaktadır. Taşınmaz gayrimenkuller kardeşlerinin çocuklarıyla ortak hisseli idi ortaklığın giderilmesi için açılan dava sonunda taşınmazlar satışa intikal etti, ancak son anda ortaklar kendi aralarında anlaşarak rıza-i taksim ile taşınmazları pay ettiler ve tapular tek hisse oldu. Üvey babam yeğenlerine miras bırakmamak için Noter den vasiyetname hazırlatmış, vasiyetinde önce anneme kalmasını, annemin ondan önce vefatı durumunda mirasını bana bırakmış. Annemin miras hakkı nedir? Yeğenleri bu vasiyete itiraz etme hakları var mı? Var ise sonuç ne olur? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.


Cevap:

Mevzuata göre üvey babanızın yeğenlerinin, miras hakkında saklı payları yoktur. Bu nedenle üvey babanızın vasiyeti uygulanır. Kaldı ki üvey babanızın ölümü halinde, annenizin dahi saklı payı vardır. Yeğenlerin bir itiraz hakları olmadığı için sorun olmaz.

FE***** ****** :

Merhaba, babam İstanbul'da ikamet etmekteydi. İzmir’de olan evimizde 01.07.2020 tarihinde vefat etti. Mirası İzmir’de açmamız mümkün mü?


Cevap:

Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Miras bırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hâkimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hâkimine gecikmeksizin bildirir ve miras bırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hâkimine gönderir.

NA***** ****** :

Merhaba, babam evlilik hediyesi olarak ve 4 tane altın bilezik hediye etti ve kendine ait evlerden birini bana verdi. Babamın vefat etmesi durumunda ileride kardeşlerim bana dava açabilir mi?


Cevap:

Türk Medeni Kanunu’nun 675. Maddesindeki düzenlemeye göre miras bırakan tarafından verilen olağan hediyeler ve yapılan evlenme giderleri mirasta iadeye tabi değildir. Bunun en yaygın örnekleri evlenme sırasında geleneklerimize uygun yapılan giderler, mirasçılara bayram, yılbaşı, doğum günlerinde verilen hediyelerdir. Mirasbırakan tarafından yapılan bu kazandırmalar denkleştirmeye tabi değildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta irade beyanının açık olması gerektiğidir. Bu durumda, altsoy arasında mirasta iade mükellefiyetiniz söz konusu olamayacaktır. Mirasbırakanın irade beyanı, kanununa göre herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Mirasbırakan muaf tuttuğuna dair beyanını bağışlama esnasında veya bağışlamadan sonra da açıklayabilir.

SORUMLULUK REDDİ BEYANI:
Web sayfamızda yayınladığımız makaleler, soru cevapları GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK’un uzun yıllara dayalı tecrübesinin sonucu oluşmuş hukuksal bilgi ve fikirlerinin ürünüdür. Önerdiğimiz hukuksal hareket biçimi her olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecek olup; gösterilen yolu izlerken mutlaka profesyonel bir hukukçu (AVUKAT) desteği almanızı öneririz. Aksi halde; meydana gelmesi muhtemel olumsuz neticelerden GÜNEY AVUKATLIK&ARABULUCULUK olarak sorumluluk kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal