FAALİYET ALANLARIMIZ

Sağlık ve Malpraktis Hukuku

  • Hasta ve hekim hakları
  • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları
  • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğan sorumlulukları
  • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal