FAALİYET ALANLARIMIZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı
  • Fazla mesai alacakları
  • Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi
  • İş kazası tazminatı
  • İşe iade davaları
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal