FAALİYET ALANLARIMIZ

İcra ve İflas Hukuku

 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
 • İflas talep edilmesi
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • İtirazın iptali
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının açılması
 • İstihkak davası
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal