FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile ve Boşanma Hukuku

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Mal paylaşım davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet ve vesayet davaları
 • Uluslararası boyutta çocuk kaçırma davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptal davası
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
 • Maddi – manevi tazminat
 • Evlat edinme
 • Aile konutu şerhi davası
 • Soy bağına dair davalar
 • Evlenmenin hkmsüzlüğü
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal