FAALİYET ALANLARIMIZ

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması
 • İmar planının iptali ve değiştirilmesi
 • Kamulaştırma
 • Hukuki el atma – fiili el atma
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)
 • Mülkiyetin tespiti
 • Şufa davası
 • Satış vaadi sözleşmesi
 • Sükna hakkı
 • Kadastro değişiklileri hakkında davalar
 • Kiralananın tahliyesi
 • Kiracının hakları
 • Kira sözleşmeleri
 • Kira değer tespiti

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal