GÜNEY AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

Hakkımızda

Güney Hukuk Bürosu 15 yıllık deneyime sahip ve uzmanlaşmış kadrosuyla ulusal ve uluslararası hukuk alanında öncü hizmetler sunma amacını gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Büromuz, küresel ve ulusal hukuka ilişkin araştırmaya dayalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Güney Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar ve diğer personeller, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç alınabilecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır ve müvekkillerle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için, alternatif çözüm yolları sunarlar. Müvekkillerinin ayrıntılı bilgilendirmesi, müvekkil şirket ve kurumlara periyodik ve talep üzerine son durum raporları gönderilmesi titizlikle sorumluluk ve amaç edinilmiştir.

Büromuz, dava takibinin yanı sıra, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Hızlı ve etkili çözüm alabilmek ve geniş kapsamlı avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamak için Türkiye genelinde birçok hukuk bürosuyla ve çeşitli konularda ve alanlarında uzman ve danışmanlarla iş birliği mevcuttur.

Güney Hukuk Bürosu her geçen gün büyüyen müvekkil portföyü ve genişleyen uzman kadrosuyla hizmet kalitesinden ödün vermeden müvekkillerinin yanında olmaya devam edecektir.Vizyon

Avukatlık Mesleğinin Avukatlık yasası ile belirlenmiş Vizyonu; belirtilen yasanın 2. ve 14. maddelerinde gösterilmiştir.

Avukatlık Yasası Madde 14 Avukatların Rolü:

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlüklerini yüceltmeye çalışırlar ve hukuka, hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.

Madde 2: Avukatlığın Amacı:

Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Güney Hukuk Bürosu olarak kurumumuza özel Vizyonumuz ve Stratejik Hedefimiz;

Hukukun evrensel değer olarak kabulü ve telafi edilemez, vazgeçilemez, ikame edilmez saygınlığına kavuşması için örnek duyarlılıklar sergilemek; İnsan ve Canlı Hukukunun tüm dünyada eksiksiz, hızlı ve sağlıklı olarak uygulanmasına önayak olmak; Karar verenler ve bunu yaşayanlarda (kurum ve birey olarak) adalet anlayışının bilinç olarak yerleşmesine katkıda bulunmak; saygın bir meslek olan Avukatlık görevini saygınlığına katkı sağlayarak onu etik değerleriyle yürütmektir. Amacımıza uygun olarak, amacımıza hizmet vermek üzere genç meslektaşlarımızın yetişmesine olanak sağlamak ve bu alandaki tüm faaliyetlere destek olmaktır.

Misyon

Avukatlık mesleğinin gerektirdiği mesleki ve etik değer ve donanımlara sahip deneyimli ve yaratıcı hukukçulardan oluşan kadromuz ile ve vizyonumuz doğrultusunda;

• Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü müvekkillerin hukuksal taleplerinin karşılanmasında, konunun tüm yönleriyle ve doğru biçimde aktarımını sağlamak amacıyla her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik, güvenilir, yenilikçi hukuk hizmeti sağlayan, dünyanın önde gelen markalaşmış hukuki danışmanlık firmaları arasında yer almaktadır.

• Koruyucu önlemler, bilinçlendirme, barıştırma gibi unsurları da çalışma alanına dahil ederek; Avukatlık mesleğine kurumumuz için yeni bir soluk ve perspektif kazandırmak ve bununla rakiplerimize örnek olmak;

• Akademik seviyede çalışmalarımızla Avukatlık mesleğinin itibarını ve onurunu korumak ve yeniden kazandırmak;

• Hukukun üstünlüğü ilkesinin meslek yaşamımızda daha fazla yer edinmesini sağlamak;

• Kurum olarak deneyim ve tecrübe eksenli yapımıza uzmanlaşma ve araştırmaya dayalı yeni bir eksen kazandırma;

• Üstlenilecek işin yürütülmesi ve planlanmasında müvekkilin daha fazla yer edinmesini sağlayıp, seçilen yolun olumlu ve olumsuz tüm yönlerini açıklayarak, sonuçları tüm açıklığı ile ortaya koymak;

• Üstlenilen işin yürütülmesi esnasında teknolojik olanakların da kullanımı ile son durum ve mali durum v.d. konularda müvekkillerin daha çok müdahil olup; her an merakının giderildiği bir yapıyı sağlamaktır.

• Uzmanlaşmayı kısımlara ayrılmış ve ayrı ayrı yönetim organizasyonuna sahip birimlerimizle gerçekleştirirken; eş güdümü hiçbir zaman kaybetmeyen bir yapıyı korumaktır.

• Özellikle İcra Servisimizde birimlere ayrılmış yapımızla; tüm personelin çalışma sahasında hız ve yoğun bir tecrübe kazanmasını; aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın hızla genel yapıya katılımını; özellikle kurumsal müvekkillerimizin 100.000 üzeri işlem taleplerini kolayca karşılayabilmeyi, değişen, gelişen, diğer örneklerine önder olacak bir yapıyı kurmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA

CV'NIZI GÖNDERİN

© 2019, Tüm hakları saklıdır, Tasarım & Geliştiren: Fik-iHayal